[EN/PL] "Who Cares" Stats / Nieważne statystyki

in #stats5 years ago (edited)

Polska wersja poniżej

English Version:


“Who Cares Stats” is a cheeky title, slightly related to the ideals most of the users of Steemit could espouse. It’s not surprising that most people here are only interested in price, the number of comments and votes of their posts, and statistics related to that. Thus, other stats get overshadowed and largely ignored, which made me analyse them. Let’s get down to the topic then!
Disclaimer: The statistics used in this post come from SteemSQL Database by @arcange.

# Question / Topic Answer
1 Number of accounts in the database at the beginning of this research 453424
2 The user who cannot vote @bilalhaider
3 How many accounts are dirty? Around 1.1%
4 How many accounts were mined? Around 3.02%
5 The time to recover one percentage point of voting power 2 hours 24 minutes
6 How many users keep their voting power below the maximum (100%)? Around 52%
As the previous question suggests, almost half of all the users waste their voting power! Cumulative Distribution Function of the Voting Power Among Users

This is an incredible waste. If only they used SteemiTag software…

There are 21 users who are followed by over 10000 users.

This is the top 10 table
User Number of Followers
@cryptoriddler 29767
@joanaltres 22392
@always1success 20135
@jerrybanfield 17343
@imagediet 16942
@sweetsssj 16227
@dollarvigilante 15940
@maxer27 15365
@kingscrown 14884
@firepower 13860
If we just simply add all of those who follow the top 21, we get a sum equal to 312009, but of course some of the users follow multiple content creators, hence this number is not quite right. As it turns out, it is 76013 users that follow any of those authors whereas only 207 accounts follow all of them.

Sidenote: You might have noticed I’m voting 24/7 currently. It is all thanks to SteemiTag, which I recommend to everyone who’s interested in gaining curation rewards (Steem Power) by defining their preferences.

That’s it for today, if you’d like to know more about these stats or how I obtained them, let me know in the comments section :)

Wersja polska:


„Statystki, które nikogo nie obchodzą” to tytuł przekorny, powiązany odrobinę z prawdziwymi ideami przyświecającymi wielu użytkownikom Steemit. Nie ma nic dziwnego w tym, że użytkownicy tego portalu zainteresowani są głównie cenami, liczbą komentarzy czy głosów pod ich postami oraz statystykami powiązanymi z tym. Przeto, statystyki innego sortu bywają nieco przyćmione i pominięte, co sprawiło, że postanowiłem przeanalizować niektóre z nich.
Uwaga: Statystki użyte w tym poście pochodzą z bazy danych SteemSQL utworzonej przez @arcange.

# Pytanie / temat Odpowiedź
1 Liczba kont w bazie danych w momencie rozpoczęcia przygotowań do opracowania 453424
2 Użytkownicy, którzy nie mogą głosować @bilalhaider
3 Ile kont jest brudnych? Około 1.1%
4 Ile kont było kopanych? Około 3.02%
5 Czas potrzebny na zregenerowanie jednego punktu procentowego siły głosu 2 godziny 24 minuty
6 Ile osób trzyma siłę głosu na poziomie niższym niż maksimum (100%)? Około 52%
Oznacza to, że prawie połowa użytkowników marnuje swoją siłę głosu, co jest dla nich niezwykłą stratą.


Skumulowany rozkład siły głosu u użytkowników

Gdyby tylko chcieli używać SteemiTag


21 użytkowników jest obserwowanych przez ponad 10000.
Oto najlepsza dziesiątka:
Użytkownik Liczba obserwatorów
@cryptoriddler 29767
@joanaltres 22392
@always1success 20135
@jerrybanfield 17343
@imagediet 16942
@sweetsssj 16227
@dollarvigilante 15940
@maxer27 15365
@kingscrown 14884
@firepower 13860
Suma całkowita wynosi 312009, ale oczywiście niektórzy głosują na wielu spośród najlepszych, toteż tak naprawdę 76013 konto obserwuje jednego z tych użytkowników, zaś tylko 207 kont obserwuje wszystkie.

Notka: Mogliście zauważyć, że od jakiegoś czasu głosuję 24/7 w pewnych odstępach czasowych. Jest to zasługa SteemiTag, którego polecam każdemu komu zależy na zyskach z kuracji i powiększaniu swojego Steem Power (SP).

To tyle na dziś, napiszcie w komentarzach, jeśli chcielibyście wiedzieć w jaki sposób uzyskałem te statystyki albo dowiedzieć się więcej o ich znaczeniu.

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 20073.20
ETH 1093.13
USDT 1.00
SBD 3.08