Steem Monsters Raport nr 11. I po sezonie

in sp-group •  2 months ago 

silent caller.png


Hej!!! Wczoraj miałem najlepsze otwarcie kart sezonowych. Aż 2 goldy mi się trafiły. I sporo kart rare, nigdy takiego farta nie miałem. Zawsze trafiały mi się zbędne karty, teraz wiele mi się przydało. Jedną złotą już sprzedałem i kupuję w to miejsce nowe karty z paczek beta. Później przejrzę czy ktoś z was wrzucał posta z otwarcia, muszę się pochwalić, jest to mój pierwszy post pisany w trybie awaryjnym, bo mam chwilowo problemy na moim profilu, jakiegoś wirusa złapałem co mi praktycznie od razu zakańcza procesy i wyłącza komputer. Będę próbował sobie teraz z tym poradzić.


1 mons.png
2 mons.png
3 mons.png


Source/Źródło


Oryginalne zdjęcie Steem Monsters jest tutaj


giphy.gif

Dziękuje i zapraszam ponownie

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @wrestlingworld! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 8000 upvotes. Your next target is to reach 9000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Jedną złotą już sprzedałem

A ile zarobiłeś na tym biznesie życia?
Ten wirus to może być awaria zasilacza.

·

Zarobiłem na 4 nowe karty które mi się przydadzą. Przywracanie systemu pomogło. Teraz jest wszystko cacy.