Mój brat mnie wykorzystał. Hultaj jeden.

in sp-group •  last month

Kopia Kopia Kopia silent caller.png


Wydaje mi się że nigdy o tym nie pisałem na Steemit, dzisiaj chciałem wrzucić swój filmik ale poddam go najpierw ulepszeniom. A dzisiaj nie mam na to czasu. Dlatego chcę się podzielić pewną krótką historyjką.


Pewnego dnia jak byłem jeszcze bardzo mały, pamiętam że umiałem już chodzić. Mój brat wpadł na głupi pomysł wziął kota i wrzucił go do drewnianego kibla na dworze, nie wiem co go podkusiło bo pytałem go o to po upływie wielu lat i nie wiedział po co to zrobił. Kot był cały utaplany wiadomo w czym. Mój brat zwalił wtedy winę na mnie, miał łatwo bo wiedział że ja za bardzo nie umiałem się bronić bo byłem mały. Dostałem wtedy lekki ochrzan i klapsa w tyłek, a moja babcia myła upaćkanego kota


Ja cały czas żyłem z tym przekonaniem że to ja zrobiłem, zostałem zmanipulowany. A pamięci nie miałem dobrej w tamtym czasie. Dopiero po latach brat się przyznał że to on wrzucił kota. Wcześniej co jakiś czas się wyśmiewał że taką durnotę zrobiłem, a nie było to prawdą. Wybaczyłem mu, choć czasem mam chęć w coś drobnego go wrobić by się zrewanżować. Gdyby brat się nie przyznał powyższy tekst wyglądał by inaczej, napisał bym że głupi byłem za dzieciaka i żałuję tego co zrobiłem. (a raczej czego nie zrobiłem). Tak czy inaczej prawda wyszła na jaw.


giphy.gif

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

O niee! Jaki sadol ten twoj brat.
Zemsta najlepiej smakuje na zimno, tylko proszę jak podejmiesz decyzję o rewanżu to nie mieszaj w to niewimnych zwierząt ;D

·

Zostały mi tylko 2 duże psy, ciężko będzie mi coś z nimi wymyślić.

A czy nie mogłeś powołać na swojego świadka obrony ...kota?

·

Niestety nie, ciężko się z nim rozmawiało po fakcie.

Tak działa ludzka pamięć, człowiek nie zapamiętuje wiernego obrazu jak kamera, pojawiają się luki, które mózg uzupełnia po swojemu.

·

Ile bym dał żebym mógł odtworzyć stare wspomnienia bez żadnych uzupełnień.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Fifi94/WrestlingWorld from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.