Gothic 2 Dzieje Khorinis. Piękny Zwiastun.

in sp-group •  2 months ago


Wczoraj do sieci wpłynął bardzo klimatyczny zwiastun nadchodzącej modyfikacji do Gothic 2 Noc Kruka.
Gothic 2 Dzieje Khorinis bo tak się modyfikacja nazywa jest projektem non profit przy którym pracują dziesiątki, jak nie setki ludzi. Modyfikacja jest na tyle poważnym projektem że zostali do niej ściągnięci profesjonalni aktorzy dubbingowi którzy wcześniej użyczali głosu w poprzednich częściach tej gry. Oczywiście pojawią się także nowe głosy. Projekt powstaje powoli ponieważ jest on dość sporych rozmiarów, porównywalnych do oryginalnej części Gothic 2. Do tego twórcy muszą się dostosowywać do aktorów głosowych, wielu jest w podeszłym wieku i nie zawsze mają siłę do pracy ze względu na problemy zdrowotne, ważną rzeczą jest to że godzą się za darmo pomagać. W zamian za to twórcy nagrywają filmy dokumentalne o osobach użyczających głosu. Oto jeden przykładowy film :Wydarzenia w modyfikacji mają dziać się na 10 lat przed Gothic 1 . Grę mamy rozpocząć na wyspie Vaduz handlowo-rolniczo- wydobywczej wyspie która podlega pod tereny Myrtany. Poprowadzimy w niej całkiem nowym bohaterem, nie będzie to bezimienna postać. Na imię mu Lars. Jego spokojne życie ma zaburzyć pewna intryga o której za wiele na ten moment nie wiadomo. Wiemy jedynie że bohater będzie musiał dołączyć do jednej z wpływowych organizacji, by móc poradzić sobie z kłopotami jakie go potkają. Modyfikacja ma być podzielona na dwie części jedna na wyspie Vaduz a druga na dobrze nam znanej wyspie Khorinis, na której spotkamy wiele znanych nam twarzy z oryginalnych gier.
Trailer który wczoraj się nam ukazał dotyczył najprawdopodobniej tej pierwszej części która wyjdzie w 2020 roku. A całość nakręca dobrze znany nam głos Stanisława Brudnego. Powiem wam szczerze że jest na co czekać, lokacje wyglądają jakby pracowali przy niej oryginalni twórcy ze studia Piranha Bytes. Wiele aspektów świata przedstawionego ma być spójna ze wszelkimi zapiskami i opowiadaniami bohaterów z Gothic 1 i 2. Trójka chyba miała być pominięta z tego co słyszałem. Uważam że wyczerpałem temat, zostawiam was ze wczorajszym zwiastunem :


Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Fifi94/WrestlingWorld from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.