Fotografia pt. „FIAT126P”

in sp-group •  4 months ago  (edited)

Photograph Title

[ENG] "Fiat 126p"
[PL] "Fiat 126p"

Symbol:"KM0003"

[ENG] The legend of Polish roads Fiat 126p. Legend has it that once 5-person families with suitcases have traveled this car across Europe. People say that the name Fiat 126p is an abbreviation and its development is Fatal Imitation of a 2-door 1-person 2-door car, 6 times overpaid :)

[PL] Legenda polskich dróg Fiat 126p. Legenda głosi, iż kiedyś 5 osobowe rodziny z walizkami podróżowali tym samochodem po całej europie. Pośmiewni twierdzą, iż nazwa Fiat 126p to skrót a jego rozwinięcie to Fatalna Imitacja Auta Terenowego 1 osobowego 2 drzwiowego 6 razy przepłaconego :)

[ENG] Author: Krzysztof Mrozek

[PL] Autor: Krzysztof Mrozek

[ENG] Equipment: Nikon D7000 + Cokina 100-400 4.5-6.7

[PL] Sprzęt: Nikon D7000 + Cokina 100-400 4.5-6.7


[ENG] If you like my work, you can support me so that I can create even more valuable publications. Just press upvot, but I will also be grateful for all other forms of support:

[PL] Jeśli podoba Ci się moja twórczość, możesz mnie wesprzeć bym mógł tworzyć jeszcze wartościowsze publikacje. Wystarczy wcisnąć upvot, ale wdzięczny będę również za wszelkie inne formy wsparcia:

Bitcoin
BTC.png
ADRES: 34XuU9zxFxnTX1xrHpGTFY2erHjQCWBC7F

Litecoin
LTC.png
ADRES: LSJWpNAfVZ6btkWVJVjwwuCNuZxHhCLYXh

Etherum
ETH.png
ADRES: 0x7108a1873cf191608c63d270afa20fe9585282bf

Lisk
chart.png
ADRES: 2640670408996808454L


Daj lajka.gif

[ENG] You can also find my works at:

[PL] Moje prace znajdziesz również na:
FB - ikona.png Instagram - ikona.png

[ENG] All photos and texts published in this post are copyrighted works within the meaning of the Copyright Act, and their use, copying and publishing as your own is prohibited

[PL] Wszystkie zdjęcia i teksty opublikowane w tym poście są autorskimi pracami w rozumieniu ustawy o ochronie praw autorskich, a ich wykorzystanie, kopiowanie i publikowanie jako własne jest zabronione

logo.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!