Reportage - Children's Day at the castle in Chudów 2019/ Reportaż - Dzień Dziecka na zamku w Chudowie 2019steemCreated with Sketch.

in sp-group •  2 months ago 


[ENG] Reportage - Children's Day at the castle in Chudów 2019
[PL] Reportaż - Dzień Dziecka na zamku w Chudowie 2019


[ENG] As befits a child's day, the whole of the air was supervised by a stork who, as we know, brings children to this world
[PL] Jak przystało na dzień dziecka, całość z powietrza nadzorował bocian, który jak wiemy przynosi dzieci na ten świat
KRDDC19_0012m.jpg


[ENG] At the picnic there were music, singing, dances, and various attractions for children like a pony ride or face painting.
[PL] Na pikniku nie zabrakło muzyki, śpiewania, tańców, oraz różnych atrakcji dla dzieci jak przejażdżka na kucyku czy malowanie twarzy.
KRDDC19_0011m.jpg


[ENG] Family picnic in Chudów turned out to be a great stop for family bicycle hikers.
[PL] Piknik rodzinny w Chudów okazał się świetnym przystankiem dla rodzinnych rowerowych wycieczkowiczów.
KRDDC19_0010m.jpg


[ENG] As always, there were a lot of people of all ages at the picnic. There were both children and seniors.
[PL] Na pikniku jak zawsze pojawiło się mnóstwo ludzi w każdym wieku. Nie zabrakło zarówno dzieci jak i seniorów.
KRDDC19_0000m.jpg


[ENG] A small medieval village was created near the castle.
[PL] Przy zamku powstała mała średniowieczna wioska.
KRDDC19_0001m.jpg


[ENG] You could admire the medieval figures.
[PL] Podziwiać można było średniowieczne postacie.
KRDDC19_0002m.jpg


[ENG] There was also a noble knight who, after kidnapping a hostage, led to knights fighting.
[PL] Pojawił się również nieszlachetny rycerz, który porywając zakładniczkę doprowadził do walk rycerskich.
KRDDC19_0003m.jpg


[ENG] The fight, a short one, was very spectacular, and the knights were asking and receiving strong blows with a message.
[PL] Walka chodź krótka była bardzo spektakularna, a rycerze zadawali i przyjmowali mocne ciosy orędziem.
KRDDC19_0004m.jpg


[ENG] The fight, a short one, was very spectacular, and the knights were asking and receiving strong blows with a message.
[PL] Walka chodź krótka była bardzo spektakularna, a rycerze zadawali i przyjmowali mocne ciosy orędziem.
KRDDC19_0005m.jpg


[ENG] The fight, a short one, was very spectacular, and the knights were asking and receiving strong blows with a message.
[PL] Walka chodź krótka była bardzo spektakularna, a rycerze zadawali i przyjmowali mocne ciosy orędziem.
KRDDC19_0006m.jpg


[ENG] Once again, good triumphed, and the noble knight suffered defeat.
[PL] Kolejny raz dobro zatriumfowało, a nieszlachetny rycerz poniósł klęskę.
KRDDC19_0007m.jpg


[ENG] The Middle Ages are not very peaceful times. It did not take long to wait, and the Vikings were jamming the knight's village.
[PL] Średniowiecze to strasznie nie spokojne czasy. Nie trzeba było długo czekać, a rycerską wioskę zatakowali wikingowie.
KRDDC19_0008m.jpg


[ENG] The medieval Viking had to fight with someone. If there was no enemy, they fought with each other.
[PL] Średniowieczni wikingowie musieli ciągle z kimś walczyć. Jak zabrakło wroga, to walczyli sami z sobą.
KRDDC19_0009m.jpg


[ENG] If you like my work, you can support me so that I can create even more valuable publications. Just press upvot, but I will also be grateful for all other forms of support:

[PL] Jeśli podoba Ci się moja twórczość, możesz mnie wesprzeć bym mógł tworzyć jeszcze wartościowsze publikacje. Wystarczy wcisnąć upvot, ale wdzięczny będę również za wszelkie inne formy wsparcia:

Bitcoin
BTC.png
ADRES: 34XuU9zxFxnTX1xrHpGTFY2erHjQCWBC7F

Litecoin
LTC.png
ADRES: LSJWpNAfVZ6btkWVJVjwwuCNuZxHhCLYXh

Etherum
ETH.png
ADRES: 0x7108a1873cf191608c63d270afa20fe9585282bf

Lisk
chart.png
ADRES: 2640670408996808454L


Daj lajka.gif

[ENG] You can also find my works at:

[PL] Moje prace znajdziesz również na:
FB - ikona.png Instagram - ikona.png

[ENG] All photos and texts published in this post are copyrighted works within the meaning of the Copyright Act, and their use, copying and publishing as your own is prohibited

[PL] Wszystkie zdjęcia i teksty opublikowane w tym poście są autorskimi pracami w rozumieniu ustawy o ochronie praw autorskich, a ich wykorzystanie, kopiowanie i publikowanie jako własne jest zabronione

logo.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Pierwsze skojarzenie kiedy zobaczyłem tego pana w niebieskim. Vernon Roche z Wiedźmina