Photography " Precision of Nature "/ Fotografia „ Precyzja Natury ”

in sp-group •  5 months ago 

Photograph Title

[ENG] " Precision of Nature "
[PL] " Precyzja Natury "
KNZP0003m.jpg

Symbol:" KNZP0003 "

[ENG] The photograph depicts a sparrow approaching the fuselage at high speed. It's amazing what body control this bird presents when it hits such a speed in a hole with a diameter slightly larger than its body.

[PL] Fotografia przedstawia wróbla, który z dużą prędkością zbliża się do wlotu kadłubka. Niesamowite jaką kontrolę ciała prezentuje ten ptak trafiając z taką prędkością w otwór o średnicy nieco większej od swego ciała.

[ENG] Author: Krzysztof Mrozek

[PL] Autor: Krzysztof Mrozek

[ENG] Equipment: Nikon D7000 + Cokina 100-400 4.5-6.7

[PL] Sprzęt: Nikon D7000 + Cokina 100-400 4.5-6.7


[ENG] If you like my work, you can support me so that I can create even more valuable publications. Just press upvot, but I will also be grateful for all other forms of support:

[PL] Jeśli podoba Ci się moja twórczość, możesz mnie wesprzeć bym mógł tworzyć jeszcze wartościowsze publikacje. Wystarczy wcisnąć upvot, ale wdzięczny będę również za wszelkie inne formy wsparcia:

Bitcoin
BTC.png
ADRES: 34XuU9zxFxnTX1xrHpGTFY2erHjQCWBC7F

Litecoin
LTC.png
ADRES: LSJWpNAfVZ6btkWVJVjwwuCNuZxHhCLYXh

Etherum
ETH.png
ADRES: 0x7108a1873cf191608c63d270afa20fe9585282bf

Lisk
chart.png
ADRES: 2640670408996808454L


Daj lajka.gif

[ENG] You can also find my works at:

[PL] Moje prace znajdziesz również na:
FB - ikona.png Instagram - ikona.png

[ENG] All photos and texts published in this post are copyrighted works within the meaning of the Copyright Act, and their use, copying and publishing as your own is prohibited

[PL] Wszystkie zdjęcia i teksty opublikowane w tym poście są autorskimi pracami w rozumieniu ustawy o ochronie praw autorskich, a ich wykorzystanie, kopiowanie i publikowanie jako własne jest zabronione

logo.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hi! I am a robot. I just upvoted you! Readers might be interested in similar content by the same author:
https://steemit.com/sp-group/@swiatfotoobrazow/swiatfotoobrazow-1555788485379-swiatfotoobrazows-instagram-feed--20190420-212805

To jest odpowiedni momemnt😀