[EN] I made another order / [PL ]Zrealizowałem kolejne zleceniesteemCreated with Sketch.

in sp-group •  4 months ago  (edited)

[EN]

I am proud to report the execution of the order for Joanna Korzus :) The order consisted in the execution of 3 pieces of Photo-Images with dimensions of 30x40 cm. Photo-images were made from original photographs by Joanna Korzus.

Zlecenie1a.jpg

Zlecenie1.jpg

I invite you to cooperation!

Promotion -25% current [7/10]

greetings


[PL]

Z dumą melduję wykonanie zlecenia dla Joanna Korzus :) Zlecenie polegało na wykonaniu 3 sztuk Foto-obrazów o wymiarach 30x40 cm.

Zlecenie1a.jpg

Zlecenie1.jpg

Foto-obrazy wykonane zostały z autorskich zdjęć Joanna Korzus.

Zapraszam do współpracy!

Promocja -25% aktualna [7/10]

Pozdrawiam


[ENG] If you like my work, you can support me so that I can create even more valuable publications. Just press upvot, but I will also be grateful for all other forms of support:

[PL] Jeśli podoba Ci się moja twórczość, możesz mnie wesprzeć bym mógł tworzyć jeszcze wartościowsze publikacje. Wystarczy wcisnąć upvot, ale wdzięczny będę również za wszelkie inne formy wsparcia:

Bitcoin
BTC.png
ADRES: 34XuU9zxFxnTX1xrHpGTFY2erHjQCWBC7F

Litecoin
LTC.png
ADRES: LSJWpNAfVZ6btkWVJVjwwuCNuZxHhCLYXh

Etherum
ETH.png
ADRES: 0x7108a1873cf191608c63d270afa20fe9585282bf

Lisk
chart.png
ADRES: 2640670408996808454L


Daj lajka.gif

[ENG] You can also find my works at:

[PL] Moje prace znajdziesz również na:
FB - ikona.png Instagram - ikona.png

[ENG] All photos and texts published in this post are copyrighted works within the meaning of the Copyright Act, and their use, copying and publishing as your own is prohibited

[PL] Wszystkie zdjęcia i teksty opublikowane w tym poście są autorskimi pracami w rozumieniu ustawy o ochronie praw autorskich, a ich wykorzystanie, kopiowanie i publikowanie jako własne jest zabronione

logo.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hmm, lecenie/flying? :D Czyżby literówka w polskim tytule a następnie przetłumaczenie translatorem na angielski? Albo nie załapałem jakiegoś żartu.