#32 Raport Tygodniowy SP-GROUP [14.05.2019]

in #sp-group2 years ago (edited)

Witajcie w cotygodniowym raporcie z działalności SP-GROUP

Aby zostać członkiem grupy wystarczy dokonać delegacji na konto @sp-group oraz dołączyć do naszego czatu na DISCORD pod linkiem https://discord.gg/rcvWrAD

Więcej informacji dotyczących wysokości delegacji oraz działania grupy znajdziesz w zakładce "O NAS".

Raport jest publikowany w dwóch językach - polskim i angielskim.

Zapraszamy!


32. Raport Tygodniowy - Zestawienie dotyczy okresu od 07.05. do 13.05.2019 r.Dane zamykające omawiany okres:

  • Grupa liczy 66 członków*

  • STEEM POWER @sp-group: 10,882.75 SP (w tym delegacja: + 10,840.37 SP)

  • VOTING POWER @sp-group: $ 0.18

*Członek grupy - osoba, która zdelegowała minimum 6 SP. Więcej informacji o delegacjach w zakładce "SP-GROUP - o nas"... czyli każda aktywność wykraczająca poza indywidualną publikację treści na Steemit i głosowanie.

Znajdziecie tutaj informacje zarówno o indywidualnych inicjatywach członków grupy jak i wszelkich pomysłach na włączenie się w życie społeczności Steem i działalność na rzecz jej rozwoju.

PROJEKTY GRUPY

  • Sfokusowani - cotygodniowa zabawa fotograficzna z nagrodami. Nie trzeba być profesjonalistą, by wziąć udział! Co poniedziałek @julietlucy (któżby inny!) proponuje temat, na którym wystarczy skupić swój aparat lub telefon.

Za nami kolejny odcinek - tutaj trwa głosowanie na najlepsze zdjęcia: https://steemit.com/sp-group/@sp-group/niedzielnik-4-pl-eng

Nowy konkurs właśnie wystartował, wciąż można wziąć udział: https://steemit.com/sp-group/@sp-group/sfokusowani-5-pl-engSort:  

You have been upvoted by all four members of the @steemexplorers team. Steemexplorers is an initiative to help bring all Steemians information on various services and communities operating all on the STEEM blockchain in a centralized location to save you time and help you grow here on Steemit. It's free, it's easy, and there's a whole lot of information here that you can put to good use. Please come by our discord channel to learn more and feel free to ask as many questions as you'd like. We're here to help! Link to Discord: https://discord.gg/6QrMCFq

You got voted by @curationkiwi thanks to michalx2008x! This bot is managed by KiwiJuce3 and run by Rishi556, you can check both of them out there. To receive upvotes on your own posts, you need to join the Kiwi Co. Discord and go to the room named #CurationKiwi. Submit your post there using the command "!upvote (post link)" to receive upvotes on your post. CurationKiwi is currently supported by donations from users like you, so feel free to leave an upvote on our posts or comments to support us!

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @curationkiwi.