πŸ‘₯SMART MEDIA GROUP :MOVIE NIGHT(27) πŸŽ₯

in smartmediagroup β€’Β  5 months ago

Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β 
π“œπ“žπ“₯π“˜π“”π“’ π“π“˜π“–π“—π“£ (27)

ezgif-1-7cd9818c5c.gif

πŸ†ƒπŸ…·πŸ…΄ πŸ†‚πŸ…²πŸ†πŸ…΄πŸ…΄πŸ…½πŸ…ΈπŸ…½πŸ…Ά πŸ†‚πŸ†ƒπŸ…°πŸ†πŸ†ƒ :

Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β giphy.gif

the 4th 𝐨𝐟 june πŸπŸŽπŸπŸ– 𝐚𝐭 𝟐𝟏:𝟎𝟎 𝐩𝐦 𝐔𝐓𝐂

THE MOVIES ARE :

1) Rise of the Planet of the Apes

Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β 

  • A substance designed to help the brain repair itself gives advanced intelligence to a chimpanzee who leads an ape uprising.

  • Stars: James Franco, Andy Serkis, Freida Pinto

2) Hellboy

Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β 

  • A demon, raised from infancy after being conjured by and rescued from the Nazis, grows up to become a defender against the forces of darkness.

  • Stars: Ron Perlman, Doug Jones, Selma Blair

3) Lucky Number Slevin

Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β 

  • A case of mistaken identity lands Slevin into the middle of a war being plotted by two of the city's most rival crime bosses: The Rabbi and The Boss. Slevin is under constant surveillance by relentless Detective Brikowski as well as the infamous assassin Goodkat and finds himself having to hatch his own ingenious plot to get them before they get him.

  • Stars: Josh Hartnett, Ben Kingsley, Morgan Freeman

everyone is welcome to join us, its always fun watching movies with friends .

you can join our discord server for more info

the event is going to be hosted here :SmartMediaGroup
by @bitcoinparadise ,@gyzimo and @bitius

π•ͺ𝕠𝕦 π•”π•’π•Ÿ 𝕣𝕖𝕒𝕦𝕖𝕀π•₯ 𝕒 π•žπ• π•§π•šπ•– 𝕓π•ͺ (π•”π• π•žπ•žπ•–π•Ÿπ•₯π•šπ•Ÿπ•˜/𝕧𝕠π•₯π•šπ•Ÿπ•˜) 𝕨𝕙𝕒π•₯ π•ͺ𝕠𝕦 π•¨π•’π•Ÿπ•Ÿπ•’ 𝕀𝕖𝕖 𝕑𝕝𝕒π•ͺ𝕖𝕕 π• π•Ÿ π•₯𝕙𝕖 π•Ÿπ•–π•©π•₯ 𝕀π•₯π•£π•–π•’π•žπ•šπ•Ÿπ•˜


Β Β Β 

Β Β Β Β Rh0qifV.png
Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β @bitius : steemrepocurator/reviewer
Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β : smart media group movie night host

Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β imlage.png

Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β image.png

Untitled design(1).png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order: Β 

Congratulations @bitius! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You published a post every day of the week

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!