Bardzo logiczne podsumowanie publikacji WHO

in share2steem •  2 months ago


Tak wyglądają standardy lewicowej edukacji seksualnej dla dzieci. Kolejna organizacja o światowym zasięgu i wielkich wpływach znalazła się w rękach... No właśnie, czyich? #share2steem #polish #reakcjaExternal Link : https://twitter.com/logicznyX/status/1104790580004118528

logiczny🇵🇱 on Twitter

“Twitterowicze - WHO w swoich materiałach samo przyznaje, że najpierw chce uczyć dzieci przyjemności z dotykania się, potem już w wieku 6-9 lat jest nauka o ciąży, a dopiero w wieku 12-15 nauka odmowy niechcianych zachowań seksualnych!
Czyli najpierw chcą zdeprawować dzieciaki.”Quoted Tweet : Link to the Tweet

@logiczny🇵🇱
Twitterowicze - WHO w swoich materiałach samo przyznaje, że najpierw chce uczyć dzieci przyjemności z dotykania się, potem już w wieku 6-9 lat jest nauka o ciąży, a dopiero w wieku 12-15 nauka odmowy niechcianych zachowań seksualnych!
Czyli najpierw chcą zdeprawować dzieciaki.Posted from Twitter via Share2Steem

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Czasami się zastanawiam czy te wszystkie rozporządzenia, uchwały, propozycje są tworzone przez dziesiątki ludzi i żaden z nich nie weryfikuje i nie sprawdza tego co tam jest napisane.
Ręce opadają

Posted using Partiko Android

Obawiam się, że publikacja WHO - Standardy edukacji seksualnej w Europie nie zawierają grafiki, która jest tu prezentowana. Treść, która tutaj widnieje nie pozwala czytelnikowi na sformułowanie prawidłowych wniosków. Warto opierać się na źródłach. Zwłaszcza, że te są ogólnodostępne. Zwracam uwagę na rozróżnienie, które jest zawarte w publikacji w postaci podziału wiedza - umiejętności - postawy.

dopiero w wieku 12-15 nauka odmowy niechcianych zachowań seksualnych!

Z tego co widzę to w wieku 0-4 jest pomaganie dziecku, aby rozwinęło postawę "moje ciało należy do mnie" oraz umiejętność mówienia "tak" i "nie" oraz stosowanie modelu trzech kroków (mówienie nie, odejście, rozmowa z osobą, do której ma się zaufanie). Oczywiście te postawy, umiejętności mają być wraz z wiekiem kształtowane, tak aby przed wiekiem pierwszego kontaktu seksualnego wykształcić umiejętność odmawiania niechcianego kontaktu seksualnego (9-12 lat).

Na marginesie nawet na tej wklejonej tutaj grafice jest zdanie "akceptowalne współżycie za zgodą dwóch stron" w wieku 6-9 lat. Więc jak się to ma do tezy, że odmawianie ma przypadać na 12-15 rok życia?