Sporun ve Taraftarların Yeni Adresi: SCORUM

in #scorum5 years ago


Kaynak

Merhaba arkadşalar, bu postumda sizleri sporseverler için hem yorumlarını yazıp paylaşarak, hemde etkinliklere katılarak para kazanabilecekleri ve sporun nabzını takip edebilecekleri Scorum ile tanıştıracağım. Scorum da Steemit benzeri bir platform ve spor ile ilgili her konudaki blog yazılarımızı bu platformda paylaşarak kazanç elde edebiliriz. Scorumda da steemitte olduğu gibi çeşitli ödüllü projeler düzenlenmekte ve içeriklere deestek olunmaktadır. Türk topluluğunda bunun öncülüğünü ise scorumtr, tryardım ve steemitten de tanıdığımız halil arkadaşımız sporturkey yapıyor.

Bu platformda hangi spor branşları üzerine paylaşım yapabiliriz diye soracak olursanız aklınıza gelebilecek her türden paylaşım yapabilirsiniz. Tabii ki bunun başını futbol, basketbol, voleybol çekiyor. Bu branşlarla birlikte 27 kategori ve diğer isimli bir tane daha kategori bulunmaktadır. Benim en faal olarak katkı sağlayacağım branşlar futbol, satranç ve basket bol olacak. Site henüz gelişme aşamasındayken sizde bir an önce buradaki yerinizi alın ve Türk topluluğunu el birliği ile en üst sıralara taşıyalım. Sizleri de aramıza bekliyoruz.

Üyelik Linki

Üye olduktan sonra hem takip edip hem de destek oy alabileceğiniz SCORUM TR YARDIMScorum

Profil Linkim

SCORUM TR YARDIM Discord

 


Posted from my blog with SteemPress : https://ilkersteemit2.000webhostapp.com/2018/08/21/sporun-ve-taraftarlarin-yeni-adresi-scorum/

Sort:  

Discord sunucusuna katıldım umarım kısa süre içinde scorumu daha iyi tanirim

steemit benzeri bir platform hocam katılmanızı tavsiye ederim arkadaşlar yardımcı oluyorlar

Son birkaç yıldır fazlaca uzaklastim spor takibi yapmaktan

Sporla ilgili çok bilgim yok ama ben de katıldım. artık sporla ilgili yazılar da yazacağım 😄

İyi yapmışsın abla hoş geldin :) bende aktif kullanmaya çalışıcam

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ilkeryilmaz from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @ilkeryilmaz! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @ilkeryilmaz! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 3000 upvotes. Your next target is to reach 4000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Saint Nicholas challenge for good boys and girls

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @ilkeryilmaz! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Do not miss the last post from @steemitboard:

Carnival Challenge - Collect badge and win 5 STEEM
Vote for @Steemitboard as a witness and get one more award and increased upvotes!

Congratulations @ilkeryilmaz! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Use your witness votes and get the Community Badge
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.09
JST 0.026
BTC 26933.34
ETH 1672.03
USDT 1.00
SBD 2.24