[ENG/PL] WHAT HAPPENS HOW PEOPLE WILL DISAPPEAR WITH THE EARTH?

in science •  last year  (edited)

1527340499861.jpg

[ENG]

Imagine that in a second all people on earth disappear. What will happen on the planet?

First, pets will die, they will not cope without a man, they will not be able to survive. They will probably die of hunger, dehydration or be eaten themselves ...

920x920.jpg

About a month after the disappearance of people, the water required to cool reactors in nuclear power plants will evaporate. This will lead to a nuclear disaster, ALL nuclear power plants will start to explode.

A year after the extinction of our species, all satellites and space stations in the range of our planet will begin to fall.

the_city_is_a_jungle_by_thewatchfulleye-d7bccbj.jpg

25 years later, all cities will be absorbed by sand, vegetation and live in animals.

300 years after the disappearance of people, bridges, buildings will begin to disintegrate through corrosion.

dreamstime_m_21049254.jpg

After 10,000 years after the people will probably be only the Chinese wall and the pyramids ....

However, thanks to the extinction of people, the air will be cleaner and the animals (for example, whales) will begin to reproduce intensively. Evolution will change direction and it is possible that new residents like us will appear. The truth is that our planet can do very well without us.

The end of the "world" is inevitable. The sun will destroy Earth and maybe even the entire solar system. Jedak will happen in about 2 billion years.

If you liked it and want to support me give UPVOTE and FOLLOW my profile. Thanks you.

-----------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[PL]

Wyobraź sobie że w sekundę wszyscy ludzie na ziemi znikają. Co będzie działo się na planecie? Zapraszam.

Najpierw będą ginąć domowe zwierzęta, nie poradzą sobie bez człowieka, nie będą w stanie przetrwać. Prawdopodobnie zginą z głodu, odwodnienia lub zostaną same zjedzone...

920x920.jpg

Około miesiąca po zniknięciu ludzi, woda wymagana do chłodzenia reaktorów w elektrowniach jądrowych wyparuje. Doprowadzi to do katastrofy nuklearnej, WSZYSTKIE elektrownie jądrowe zaczną wybuchać.

Rok po wymarciu naszego gatunku zaczną spadać wszystkie satelity i stacje kosmiczne znajdujące się w zasięgu naszej planety.

the_city_is_a_jungle_by_thewatchfulleye-d7bccbj.jpg

25 lat później wszystkie miasta zostaną pochłonięte przez piach, roślinność oraz zamieszkaja w nich zwierzęta.

300 lat po zniknięciu ludzi mosty, budynki zaczną się rozpadać przez korozje.

dreamstime_m_21049254.jpg

Po upływie 10000 lat po ludziach zostanie prawdopodobnie tylko mur chiński i piramidy....

Jednak dzięki wymarciu ludzi, powietrze będzie czystsze a zwierzęta (na przykład wieloryby) zaczna się intensywnie rozmnażać. Ewolucja zmieni kierunek i możliwe że pojawią się nowi mieszkańcy podobni do nas. Prawda jest taka że nasza planeta bardzo dobrze sobie bez nas poradzi.

Koniec "świata" jest nieunikniony. Słońce zniszczy Ziemię a może nawet i cały układ słoneczny. Jedak wydarzy się to za około 2 miliardy lat.

Jeżeli Ci się spodobało i chcesz mnie wesprzeć daj UPVOTE i ZAOBSERWUJ mój profil. Dziękuję.

[ŹRÓDŁA/SOURCES]

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Tylko następnym razem, proszę... nie google translate. xd

Da się zrobić =)