Sagan Om Sverige Del 2: Bronsåldern

in sagan •  10 months ago 


Jordbruk och metalltekniken är två uppfinningar som revolutionerade två forntidsepoker, bondestenåldern och bronsåldern. Den första bondetiden var en orostid. Var tionde människa mötte en våldsam död. Befolkningen växte och de smittosamma sjukdomarnas historia inleddes, bl a tuberkulosens. Alkoholen kom till Norden och bronsåldershövdingen markerade sin makt och rikedom i väldiga gravbyggen.

Producent: Bo G Erikson, Carl O Löfman
Produktionsår: 1985


▶️ DTube
▶️ IPFS
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!