Tygodniowy (B)Log Biegowy // Weekly Running (B)Log

in running •  2 years ago 

Witajcie Steemianie!

Nie wrzucałam postów na Steemit przez około tydzień z powodu braku czasu i inspiracji. Będąc szczerą nie chcę zanudzać Was tylko moimi postami biegowymi, dlatego chcę tutaj pisać i przedstawiać Wam moje ciekawsze treningi i wydarzenia z życia.
Chcę nadać temu blogu oraz platformie wartość, nie tylko pieniężną jaką może generować, ale chcę Wam pokazać osobę, która łączy pracę na pełen etat z treningami biegowymi i życiem prywatnym.

Hello Dear Steemians!
I haven’t been posting on Steemit for about a week due to lack of time and inspiration. To be honest I don’t want to bore you only by my running posts, that’s why I would be posting only more interesting trainings and events.
I would like to give my blog and Steemit a value, not only money which it can generate but I would like to show you on this blog a successful person who works full-time job and link it with trainings and personal life.

Steemit_biegowe.jpg

Kolejny tydzień treningowy się zaczął! // Another training week has just started!

Dziś chcę Wam opowiedzieć o jednym z moich ostatnich treningów - bieg z narastającą prędkością.
Muszę wspomnieć, że jestem zadowolona z pogody aktualnie panującej w Polsce - upały zelżały, mamy poniżej 20 stopni. Mój organizm słabo toleruje upał i puls podczas biegu rośnie wtedy wysoko w bardzo krótkim czasie...

Wszystkie moje rekordy życiowe ustanowiłam zimą lub wiosną kiedy jest stosunkowo chłodno.
W ostatnich dniach również samopoczucie dopisuje i czuję, że żyję. Również w bieganiu widzę progres co niestety nie przekłada się na zawody, ale pewnie przez panujące upały podczas startów.
A więc do dzieła!

Today I would like to tell you about one of my last training – running with increasing speed. I am happy about the weather which is currently in Poland as I have really problems to run when it is hot and my pulse is going high in short time.
All of my personal best are done in winter or spring when there is relatively cold. Last days are beautiful for me then and I feel that I am alive and I can feel the progress in running which I cannot see while there is so hot.
So, let’s go!

24.06.JPG

Bieg BNP zrobiony! // Training with increasing speed done!

Plan na niedzielę był prosty! Przebiec 12 kilometrów w narastającym tempie po krótkiej rozgrzewce. Prędkość była ustalona od 5:15 do 4:40/km na końcu, a pierwszy kilometr mógł być nieco wolniejszy. Byłam pozytywnie zaskoczona tętnem jakie miałam podczas tego biegu.

The plan for Sunday was easy! To run 12 kilometres after short warm-up with increasing speed. Speed was set from 5:15/km to 4:40/km at the end. And I was surprised by the pulse which I had during this run!

tetno_24.06.JPG

Tętno niedzielnego biegu // Pulse during the Sunday run

Moją trudnością tego dnia był pełny żołądek, niestety zjadłam za dużo na pikniku organizowanym przez firm w której pracuję. Po ostatnim starcie na 10 km zdecydowaliśmy z trenerem, że teraz będziemy głównie pracowali nad wytrzymałością gdyż to jest obecnie mój największy problem i trzeba ją poprawić.
Ten trening był jednym z środków do poprawy mojej wytrzymałości.

I had one obstacle, I was to full and my stomach was giving my signals that I ate too much as we were
before on my company picnic. After last start on 10km we have decided that we will be working mainly under my endurance now as it is my biggest problem currently and we need to improve it. This training was one of the mean to our goal.

czasy_24.06.JPG

Kolejny dobry trening! // Another good workout!

Jak widzicie zdołałam ukończyć cały trening z średnią prędkością 4:55-4:56/km dlatego też byłam naprawdę usatysfakcjonowana wykonując ten trening. Mój żołądek nie był zbyt szczęśliwy, ale udało się przezwyciężyć jego niedomaganie.
Jedną z rzeczy, które chciałabym poprawić to nie rwać tak bardzo tempa podczas biegu gdyż widzę, że mam z tym problem, może potrzebuję więcej treningów na wyższych prędkościach?

As you can see I managed to end with an average speed 4:55-4:56 minutes per kilometer and I was really satisfied after this training. My stomach was not very happy but I was because I managed to overbear it!
The thing which I need to improve is not to rip the pace during the run as I have a problem with it but maybe I need to run more training on high speed?

I am a part of #runforsteem challenge, please click here. Although run for steem took a break I would like still to write about my running progression. Also please see @runningproject - you can choose your weekly article which you like the most!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

That was a good and long run! You are strong @runit !

Thank you! Hopefully those paces will become comfortable for me as I dream to run about 4:00min/km on 10k race without aby problems but it is still my dream, maybe sole day od I wilk be working hard... ;-)

You are doing very well. I'm sure you will get a faster pace than that ;-)

Witam po przerwie :)

Nice work @runit and I completely agree with you. Its difficult sometimes to find inspiration to write about something that provides inspiration or value to other runners. Its pretty good that you joined a supportive community. I look forward to hearing your future posts.
Regards @run.vince.run

*When someone tells you that what you want to do is impossible, change the word in your head to hard. What you want to do is hard. Hard is doable – it just requires dedicated work and effort and you can make it happen.
@trevor.george

*Resteemed by @runningproject

Bardzo dobry trening pomimo problemów z żołądkiem, czasami nie można uniknąć takich problemów. Staram się z całych sił wprowadzić trening narastający, ale udaje mi to się nie częściej niż raz na 3-4 treningi, najczęściej na pętli w bazie, którą znam bardzo dobrze.

To prawda, chociaż mnie żołądek czy brzuch coś ostatnio często przeszkadzaja... Nie wiem co jest. Raz na trzy, cztery treningi to nie jest źle moim zdaniem, wcześniej sama rzadko kiedy biegałam częściej, teraz liczę, że jak takich treningow wprowadzimy trochę więcej to uda się wskoczyć na wyższe tempa :-)

Zapraszam do tagowania postów #run100kkm to projekt w którym chcemy wszyscy przebiec 100.000 km