10-22 colecție de citate 5

in #rumancom3 months ago

5.webp
colecție de citate 5

  1. Prima floare care înflorește mai întâi

  2. Ai nevoie de foarte puțin pentru a trăi o viață fericită. -Marcus Aurelius Antony

  3. Nu regreta niciodată ieri. Viața este în cine ești astăzi și în ceea ce faci mâine de L. Ron Hubbard

Coin Marketplace

STEEM 0.39
TRX 0.07
JST 0.050
BTC 41779.05
ETH 3109.92
USDT 1.00
SBD 4.64