Wren 2

in #rumancom6 months ago

38.webp
Wren 2

Cuibul este realizat într-o formă rotundă folosind mușchi între stânci și rădăcinile copacilor. Reproducerea are loc în perioada mai-august și se depun aproximativ 4 până la 6 ouă albe. Iarna, ei duc în principal o viață solitară, coborând până la fundul muntelui și locuind în tufișurile sau pajiștile din jurul satului.

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.08
JST 0.041
BTC 29150.36
ETH 1980.09
USDT 1.00
SBD 2.57