pasăre cu palangă 2

in #rumancom6 months ago

36.jpg
pasăre cu palangă 2

Are dimensiuni similare cu cele ale unei vrabii, iar aspectul masculin și feminin sunt aceleași. Partea superioară a capului și a gâtului este neagră, iar fruntea și fața sunt albe, cu pete galbene. Spatele și abdomenul sunt maroniu-roșiatic, iar mijlocul abdomenului are aceeași culoare cu fruntea și fața. Aripile sunt în general maronii cenușii.

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.08
JST 0.041
BTC 29150.36
ETH 1980.09
USDT 1.00
SBD 2.57