Pescăruş de mare

in #rumancom6 months ago

32.webp
Pescăruş de mare

Se adună și se reproduce în pajiști de coastă și insule mici și face cuiburi cu ramuri de copaci înalți, iarbă uscată și alge marine. Pune 2-3 ouă în formă de oval cu modele împrăștiate de culoare maroniu roșu-închis în culori maro gălbui deschis și albastru deschis. Se reproduce în nordul Eurasiei, Angliei, Africii și vestului Canadei și este o pasăre de iarnă obișnuită în Coreea. Poate fi găsită în Coasta de Est, Coasta de Sud, Estuarul Nakdong și râul Han.

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.07
JST 0.040
BTC 30303.75
ETH 2037.71
USDT 1.00
SBD 2.39