Blockchain Fintech dintr-o perspectivă de plată și decontare

in #rumancom6 months ago

Blockchain Fintech dintr-o perspectivă de plată și decontare

Cea mai proeminentă parte a câmpului fintech blockchain este partea de plată.

Activele virtuale sunt definite ca certificate electronice care pot fi tranzacționate sau transferate electronic ca având valoare economică în temeiul Legii privind informațiile financiare specifice. Cu alte cuvinte, activele virtuale pot fi tranzacționate cu active fizice, atâta timp cât acestea au valoare economică.

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.08
JST 0.041
BTC 29150.36
ETH 1980.09
USDT 1.00
SBD 2.57