Stare piață bancomat cu active virtuale / monedă digitală

in #rumancom6 months ago

Stare piață bancomat cu active virtuale / monedă digitală

În funcție de țară, Statele Unite au cel mai mare număr de instalații cu 11.240 de unități, iar majoritatea țărilor au instalat experimental una sau două unități. Important este că piața a crescut rapid în ultimii ani.

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.08
JST 0.043
BTC 29717.26
ETH 1965.36
USDT 1.00
SBD 2.69