Domeniul de cercetare Blockchain 1

in #rumancom6 months ago

Domeniul de cercetare Blockchain 1

Domeniul de cercetare

Scopul studiului este definiția „blockchain fintech” din perspectiva finanțelor inovatoare și a tendințelor și perspectivelor pieței.

și definiția „DeFi”, tendințele și perspectivele pieței, tendințele și perspectivele tehnologice și sistemele juridice conexe

și furnizarea de direcții de dezvoltare pas cu pas și recomandări de politici prin analiza politicilor și ecosistemelor

scop

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.08
JST 0.041
BTC 29150.36
ETH 1980.09
USDT 1.00
SBD 2.57