Starea bancomatului

in #rumancom6 months ago

Starea bancomatului

Deoarece majoritatea ATM-urilor sunt instalate în SUA, cota de piață a producătorilor de ATM-uri de active virtuale este, de asemenea, condusă în mare parte de companii americane.

În Coreea, unele companii promovează utilizarea bancomatelor cu active virtuale pentru tranzacții cu scopuri speciale, cum ar fi chirurgia plastică.

Deoarece companiile de remitențe din străinătate analizează și modalitățile de a remite bani folosind bancomate, se așteaptă ca operatorii să opereze bancomate cu active virtuale în Coreea în curând.

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.08
JST 0.041
BTC 29150.36
ETH 1980.09
USDT 1.00
SBD 2.57