22/06/06 energie emanată din galaxie

in #rumancomlast year

57.webp
energie emanată din galaxie

Uneori se emite energie. Culoarea acestei energii este albastră, care poate varia în funcție de lungimea de undă a energiei respective și se poate schimba în timp.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 27840.76
ETH 1907.33
USDT 1.00
SBD 2.17