11-21 simbol al cameliei

in #rumancom6 months ago

36.webp
simbol al cameliei

Floarea de camelie are o culoare excepțional de roșie pentru a reprezenta dragostea pasională, iar floarea frumoasă înflorește frumusețea unei femei și reprezintă, de asemenea, longevitatea fizică și mentală datorită vitalității sale puternice pentru a rezista viscolelor și vânturilor reci.

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.08
JST 0.041
BTC 29150.36
ETH 1980.09
USDT 1.00
SBD 2.57