11-20 floare de rău augur

in #rumancom6 months ago

35.jpg
floare de rău augur

Încă din cele mai vechi timpuri, evenimentul neașteptat și nefericit al vieții a fost numit Chunsa și se spune că acest cuvânt provine din căderea bruscă a florilor de camelie.

Deci, floarea de camelie este o floare de bun augur, dar floarea nu s-a ofilit și a căzut deodată, ca un gât spart, și a fost considerată ghinionistă.

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.08
JST 0.041
BTC 29150.36
ETH 1980.09
USDT 1.00
SBD 2.57