2022-05-09 Cascada Niagara - Prezentare generală 4

in #rumancom3 months ago

34.webp
Cascada Niagara - Prezentare generală 4

În 1820 au început să funcționeze vapoare cu aburi și în 1840 au fost instalate căi ferate, care atrăgeau turiștii în zonă. Scufundarea în Niagara este interzisă prin lege, iar centrala hidroelectrică din Niagara, cu 13 generatoare cu o capacitate totală de 2,19 milioane kilowați, a fost înființată în 1961.

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.035
BTC 24066.51
ETH 1901.54
USDT 1.00
SBD 3.30