2022-05-08 Cascada Niagara - Prezentare generală 3

in #rumancom3 months ago

33.webp
Cascada Niagara - Prezentare generală 3

Orașul Niagara Falls, New York și orașul Niagara Falls, Ontario, Canada sunt conectate printr-un pod peste râu. Partea canadiană a cascadelor Niagara (The Horseshoe Falls) are o înălțime de 53,6 m și stâncile cascadelor formează o curbă adâncă, ajungând la 790 m în lungime. Cantitatea combinată de apă care cade pe stâncile cascadelor Niagara este de 168.000 m3 pe minut de la linia Crest. Cascada Niagara are cea mai puternică forță de picurare a oricărei cascade din America de Nord. 50-70% din această apă este utilizată pentru energia hidroelectrică înainte de a ajunge la cascadă.

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.033
BTC 24006.68
ETH 1880.14
USDT 1.00
SBD 3.28