07/08 Mulțumesc.

in #rumancomlast year (edited)

51.jpg

Definiție 3

Unele fenomene naturale văzute pe cer sunt nori, curcubee și aurora. Fulgerele pot fi văzute și pe cer în timpul unei furtuni. Ca rezultat al activității umane, smog-ul în timpul zilei și luminile puternice noaptea sunt adesea observate deasupra orașelor mari (poluare luminoasă). Oamenii spun că păsări, avioane și zmee zboară pe cer. Motivul pentru care cerul este albastru se datorează împrăștierii luminii. Pe măsură ce lumina soarelui trece prin atmosferă, se împrăștie mai multă lumină cu lungime de undă scurtă, iar această lumină cu lungime de undă scurtă, care are o culoare albastră, face ca cerul să pară albastru. În timpul zilei), luna și stelele sunt vizibile pe cer.

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19566.02
ETH 1335.71
USDT 1.00
SBD 2.47