မကစားတာၾကာသြားတယ္

in roadofrich •  last month  (edited)

rg.jpg
https://rorsteem.com
အခုေလာ အလုပ္ေလးေတြ မ်ားေနခဲ႔ေတာ႔ ror game မကစားျဖစ္တာ ေတာ္ေတာ္ေလးၾကာသြားတယ္ ေနာက္ပိုင္းအ ေျပာင္းအလဲေတြမသိလိုက္ေတာ႔ဘူး စာေရးတာလည္း မလုပ္ျဖစ္ေတာ႔ အဆက္အသြယ္က ပ်က္သေလာက္ကိုျဖစ္ေနခဲ႔တယ္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ကစားမယ္ စိတ္ကူးထားေပမယ္႔ စတင္းမရေတာ႔ ကစားရတာလည္း အားေတာ႔ မရွိလွပါဘူး စတင္းေတြ ေပးတဲ႔ အေျခအေနေလး ေရာက္လာရင္ောတ႔ ေကာင္းပါလိမ္႔မယ္႔ အခုက စတင္းလည္းေစ်းမရ စတင္းရွာရတာကလည္း ေျပာသေလာက္မလြယ္ေတာ႔ လုပ္တဲ႔သူေတြလည္း တိုင္ပါတ္ကုန္ၾကတာေပါ႔ေလ စတင္းေစ်းတက္လာရင္ ဆိုတာကလည္း လြယ္တဲ႔ အေနအထားမဟုတ္ေလေတာ႔ ေနာက္မ်ားမွဘဲ အေျခအေနနၾကည္႔ စုေဆာင္းရပါေတာ႔မယ္ အခုေတာ႔ ရွိတာေလးေတြ မေရာင္းခ်င္ ေရာင္းခ်င္ ေရာင္းရမည္လား ဆက္စုရမည္လား မသိ
ဂိမ္းေတြ ကစားရတာကလည္း အခ်ိန္တစ္ခုေပးထားရေတာ႔ စတင္းမရရင္ ဘယ္လိုမွမတန္ပါဘူး စိတ္ေတာ႔ မပ်က္ေသးဘူးလားလုိ႔ပါ
@bobokyaw

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!