Hoe kan je als ondernemer van een rechtsgeldige overeenkomst af komen?

in #rechtsgeldige3 years ago (edited)

Als ondernemer sluit je regelmatig contracten. Het komt soms voor dat je er, om welke reden dan ook, gaandeweg achter komt dat je eigenlijk van de overeenkomst af wilt. Er zijn veel denkbare gevallen die zich voor kunnen doen waardoor je niet langer aan de afspraken kan of wil voldoen, of waarin je niet meer zit te wachten op de levering van de wederpartij. De vraag is dan, hoe kom ik van een contract af? In dit artikel geven we drie mogelijkheden om van een rechtsgeldig contract af te komen.

Kan ik van een getekende overeenkomst af?
Of je van een overeenkomst af kunt, zal per situatie anders zijn. Het is niet alleen afhankelijk van waarom je van het contract af wilt, maar ook wat je hebt afgesproken over het beëindigen van het contract en andere omstandigheden die zich voordoen. Daarnaast is het ook afhankelijk van het soort overeenkomst dat je hebt gesloten.

In Nederland kennen we een grote mate van contractsvrijheid. Dat houdt in dat je in veel situaties zelf kunt bepalen wat je afspreekt. De wetgever heeft wel voor sommige overeenkomsten specifieke regels bedacht. Zo zijn er regels voor arbeidsovereenkomsten, koopovereenkomsten en overeenkomsten van opdracht (freelance contracten).

In de regels voor de specifieke overeenkomsten zijn vaak bepalingen opgenomen over het beëindigen van de betreffende contracten. Maar, door contractsvrijheid is het veelal mogelijk om afwijkende regels op te stellen over, in dit geval, het beëindigen van het contract.

Wat de regels over het beëindigen van een overeenkomst dan ook zijn, als je van een contract af wilt, zul je de overeenkomst moeten opzeggen, ontbinden of vernietigen.

Lees verder: https://www.ris-rijkschroeff.nl/Blogs/Verbintenissenrecht/Hoe-kan-je-als-ondernemer-van-een-rechtsgeldige-overeenkomst-af-komen

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.09
JST 0.028
BTC 27002.73
ETH 1674.16
USDT 1.00
SBD 2.22