System binarny antyfaszyzmu.

in reakcja •  6 months ago  (edited)

"Za każdym razem, kiedy stajesz po stronie skrzywdzonego, albo dajesz komuś szansę - jesteś antyfaszystą."

Dobrze, tego się będę trzymał.

"Produkcja rolna, mimo iż tkwią w niej możliwości wzrostu, nie może się rozwijać ze względu na powiększające się zadłużenie rolników uniemożliwiające im nabywanie urządzeń koniecznych do uprawy rolnej...

"...Przyczyn, które powodują, że gospodarstwa rolne nie przynoszą wystarczających dochodów należy szukać:

  1. W aktualnej polityce fiskalnej nadmiernie obciążającej rolnictwo...

  2. W nadmiernych zyskach wielkich pośredników - hurtowników, którzy wpychają się pomiędzy producenta a konsumenta...

...5. Wobec ludzi ubogich, żyjących z pracy na roli, nie można stosować wysokiego opodatkowania. Rolnik jest bowiem zmuszony do zaciągania pożyczek, a następnie płacenia od nich lichwiarskich odsetek coraz bardziej ugina się pod ich ciężarem."

"...ziemia nie może stać się przedmiotem finansowych spekulacji..."

"...Nie wolno zostawiać ziemi na rzeczy prywatnych pożyczkodawców. Niezbędne pożyczki na uprawę będą przyznawać rolnikom na łagodnych warunkach organizacje upoważnione przez państwo i samo państwo."

"Sprzeciwiamy się korupcyjnym obyczajom obowiązującym w parlamencie przy obsadzaniu stanowisk. Decyzje te powinno się pozostawić partii i podejmować bez powoływania się na osobowość czy zdolność danej osoby."

"Żądamy rozdzielenia korzyści osiągniętych w drodze handlu hurtowego."

"Żądamy stosowania bezwzględnych środków prawnych wobec tych, których działalność jest sprzeczna z interesem społecznym."

"Żądamy, aby państwo dbało o utalentowane dzieci ubogich rodziców, bez względu na ich kategorię społeczną, czy zawód. Państwo jest zobowiązane kształcić je na swój koszt."

"Państwo musi troszczyć się o podniesienie poziomu zdrowia...
...przez objęcie opieką matki i dziecka, zakazanie pracy dzieci..."

"Żądamy wolności dla wszystkich wyznań religijnych..."

Powiedzcie mi moi drodzy, czy bywały chwile, w których Adolf Hitler był antyfaszystą?

Właśnie przedstawiłem Wam kilka punktów z programu politycznego zawartego w książce o takim samym tytule, jak książka ks. Międlara, czyli "Moja walka".

Tak się, proszę ja Was, prostytuuje logikę, jak zrobiła to pani wyżej, kiedy się bezrefleksyjnie gada frazesy.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Tak, bywały latach dwudziestych ubiegłego wieku, w latach trzydziestych nic z socjalizmu oprócz nazwy w partii która to głosiła nie zostało. Chodzi o to że osoba która to pisała liczyła na głosy robotników, inna spawa że nigdy tych obietnic nie zamierzała spełnić.

·

Ogólnie to spełniła dużo względem robotników i rolników, zapewniając sobie wysokie poparcie, po latach hiperinflacji i biedy, poprawiając warunki bytowe, jednak za tym wszystkim stał szatański szowinizm, a jak się później okazało, szaleństwo kompletne wodza.

·
·

No tak, jak ruszył przemysł zbrojeniowy, to się robotnikom poprawiło. Jak każdy polityk musiał starać się o poparcie. Nikt nie zarzuca mu że poprawił los chłopa, czy robotnika. Jak to zrobił to dobrze. Ale zrobił dużo więcej złego.

Rozumiem, że chcesz powiedzieć że Hitler był socjalistą, jeśli rozumieć to przez poprawę losu klasy pracującej i rozruszanie gospodarki to ok. Jednak głosił również hasła radykalnie nacjonalistyczne, wręcz jak piszesz szowinistyczne. Które doprowadziły do II wojny światowej. I przez to historia zapamiętała go jako faszystę i nazistę, a nie Roosevelta Niemiec.

·
·
·

Nie to było intencją mojego wpisu. Chodziło mi o brak logiki w wywodach o antyfaszyzmie pani ze zdjęcia i tego jak bezkrytycznie się takie coś przyjmuje.

Co było np. przed narodzinami Mussoliniego, gdy świat nawet nie słyszał o faszyzmie?
Czy wtedy działanie na rzecz biednych to był antyfaszyzm?
Czy rzeź Bretonów w czasie rewolucji francuskiej to był faszyzm?
Idąc logiką tej pani, na obie odpowiedzi należałoby odpowiedzieć, że tak.

·
·
·
·

Czy wtedy działanie na rzecz biednych to był antyfaszyzm?

Nie jestem historykiem, ale z tego co się orientuję. Ale początki antyfaszyzmu były inspirowane były przez ruchy lewicowe. W Hiszpanii, przez anarchosyndykalistów, w Niemczech Antifę założyli komuniści, w Polsce bojówki antyfaszystowskie organizowali socjaliści. Lewica jest kojarzona z walką o prawa biedniejszych. Uproszczenie uzasadnione. Choć też masz rację że zbyt duże, tak samo jak zawłaszczenie patriotyzmu przez prawicę.

Czy rzeź Bretonów w czasie rewolucji francuskiej to był faszyzm?

Niestety nie interesowałem się tymi wydarzeniami na tyle by móc się wypowiadać. Ale mogę za powiedzieć że radykalny Islam w postaci ISIS to faszyzm - oczywiście to moje zdanie.

·
·
·

Co do Hitlera socjalisty, tak, był narodowym-socjalistą, więc chyba oczywiste.Chciał poprawić los klasy pracujące, z tym, że tylko na odcinku niemieckiej grupy etnicznej.

Podobieństwa socjalizmu, nazizmu i komunizmu nie odzwierciedlają się w powierzchownym rozróżnieniu na walkę klas, ras, czy tam innych, tylko o metody.

Zarówno nazizm jak i komunizm przyznają aparatowi państwowemu prawo do wtargnięcia do życia jednostki w stopniu niespotykanym w naszej cywilizacji przed XX wiekiem. To jest właśnie to podobieństwo, że państwo chce ludzi wychowywać, ograniczać prawo własności i zarządzać ludzkim majątkiem.
W tej materii nazizm był można powiedzieć "liberalny" wobec komunizmu w Sowietach, a komunizm w Sowietach był "liberalny" wobec założeń Marksa, który zakłada budowę armii pracy, odebranie dzieci rodzicom i wychowywanie ich w państwowych zakładach, itd.

·
·
·
·

Komunizm, nazizm i faszyzm to systemy totalitarne i autorytarne. Socjalizm — nie, zwłaszcza w wydaniu socjaldemokratycznym. USA Roosevelta, krajów skandynawskich, Japonii czy początków II RP, nie nazwiesz państwami totalitarnymi ani autorytarnymi.

Cały ten narodowy-socjalizm to tylko nazwa. Nie wmówisz mi że III rzesza była państwem równościowym, tam był jeden model czlowieka, im dalej od niego się znalazłeś, tym mniej praw miałeś. Zresztą podobnie jak w komunizmie też jeden model człowieka. W obydwu wypadkach to było równanie do utopijnego modelu człowieka, a nie traktowanie równo niezależnie od tego kim jesteś.

·
·
·
·
·

Właśnie słowo klucz, to utopia.
Nie było i nie będzie systemu politycznego, w którym wszyscy byliby równi.

Co do narodowego-socjalizmu.
Posiłkuję się Wikipedią:

"Socjalizm wywodzi się od filozofii rozwijanej na przełomie XVIII i XIX wieku przez działaczy, tj. Henriego de Saint-Simon, Pierre’a Leroux, Charlesa Fouriera i Roberta Owena. Celem ówczesnych socjalistów było zbudowanie społeczeństwa, w którym wszyscy jego członkowie mieliby równy stan posiadania, gdzie siły rynkowe nie są głównym mechanizmem podziału bogactwa oraz państwa, w którym funkcjonowanie społeczeństwa opiera się nie na własności prywatnej lecz na wspólnej własności, wzajemnej współpracy i altruizmie. "

Dorzucasz do tego naród w rozumieniu etnicznym i mówisz, że owszem, równość, redystrybucja dóbr itd, ale obywatelami mogą być tylko Niemcy. I tak mniej więcej wyglądała agitacja w "Mein Kampf".

Inna ciekawa rzecz, nacjonalizm i socjalizm powstawały w tym samym czasie, czyli XIX wiek, dziwnym trafem, oba nurty burzyły wcześniejszy porządek rzeczy i wartości, może tutaj coś jest, nad czym warto by się było zastanowić.
Co się stało z ludzkością w tym czasie, że potem w XX wieku, bazując na kryteriach etnicznych i klasowych wymordowano miliony ludzi.

Podejrzewam, że gdyby powiedzieć zagorzałemu antysemicie z końca wieku XIX, że za niespełna 50 lat będzie się gazować żydowskie dzieci i kobiety, a ich włosy przerabiać na ocieplacze do mundurów żołnierskich, to by się popukał w głowę, że ludzkość się nie może tak upodlić.

·
·
·
·
·
·

Tak, tak i jeszcze raz nie. A gdzie w tym wszystkim kult wodza, powszechna militaryzacja, obozy śmierci...? Pokazujesz obraz Hitlera, jakim rysowała go jego propaganda, a nie jaki był naprawdę.

Od tej idei którą zacytowałeś, socjalizm przebył długą drogę. Nie obyło się bez błędów. Szkoda że na Wikipedii nie ma ani słowa o polskich sympatykach idei socjalistycznych jak Mickiewicz, czy Kościuszko. Mickiewicz popełnił nawet coś takiego:
http://lewicowo.pl/socjalizm-2/

Zdaje sobie sprawę że na socjalizm, obecnie wylewa się wszystko co najgorsze, jednym z tego przykładów jest właśnie nazywanie Hitlera socjalistą. I wymazywanie z historii albo z życiorysów bohaterów ich związków z ideami socjalistycznymi.

Robienie z Hitlera socjalisty to tak jak z pedofila miłośnika dzieci, bo przecież dawał im cukierki. Trzeba mierzyć jeszcze proporcje. To że Hitlerowi zdarzyło się pobudować autostrady, nie znaczy że nie podporządkował reszty gospodarki wojsku. To nawet Niemcy nie byli w stosunku do siebie równi. To było bardzo zhierarchizowane społeczeństwo. Redystrybucja to jakieś nieporozumienie, bo zależna była od pozycji, jaką się miało.

To że socjalizm idea na początku była utopijna, nie znaczy że wielu z jej postulatów nie udało się z sukcesem wprowadzić.

·
·
·
·
·

BTW, jaka różnica między steemitem a facebookiem, widać gołym okiem, że mamy różne zdania, a kurde prowadzimy dyskusję, zamiast się obrzucać obelgami. :)

·
·
·
·
·
·

Nie pierwszy raz jak tutaj tak dyskutuje. Jestem po porządnej socjalistycznej jeszcze wtedy szkole, to mam szacunek do osób o innych poglądach, z tego co widzę ty również. Niestety kapitalistyczne media wprowadzają chamstwo. Nie to co społecznie finansowany Steemit.

To oczywiście trochę z przymrożeniem oka.

A tak serio, to może coś w tym jest. Mediom zależy na tym aby budzić emocje, by ludzie z nimi się identyfikowali. Niestety są tego skutki uboczne jak polaryzacja społeczeństwa.

·
·
·
·
·
·
·

Myślę, że swoje robi też masa, Peterson fajnie o tym powiedział, gdy chodziło o tweeter. Człowiek próbuje odpowiedzieć, tak jakby rozmawiał z kimś znajomym, a za tamtym kontem stoi jakiś dziwak. Facebook jest tak popularny, że na pęczki tam wszystkiego co najlepsze i najgorsze w społeczeństwie.
A media, media masowe ciągną w dół, dostarczając igrzysk tłumom.
Do tego ich znaczenie jest nieocenione dla wywiadów państwowych, gdzie w takiej Polsce 70% mediów należy do kapitału niemieckiego.
Im zależy na Polsce skłóconej czy zjednoczonej?

Z resztą nacisk na zniszczenie rodziny(pierwszej niezależnej od państwa komórki), później poczucia tożsamości narodowej i religijnej.
Wszystkie te rzeczy, jakkolwiek ich nie oceniać, ale ograniczają możliwości wpływu aparatu państwowego na ludzi,bo wszystkie te wartości pomagają w porozumieniu się ludzi między sobą.
Nie można wtedy skutecznie zatomizować społeczeństwa.

Congratulations @prawdawtvmowili! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 50 replies. Your next target is to reach 100 replies.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Meet the Steemians Contest - The results, the winners and the prizes
Meet the Steemians Contest - Special attendees revealed
Meet the Steemians Contest - Intermediate results

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!