Kiedy należy coś robić, a kiedy nie należy.

in reakcja •  4 months ago

Podobnie jak pan na zdjęciu wypowiadali się pan Migalski i Sierakowski, sugerując w ten sposób, że nie należy robić wielkiego halo z sytuacji, gdy np. nie wiem, ktoś kogoś przejedzie samochodem, czy dźgnie śmiertelnie nożem, co w sposób cykliczny dzieje się co raz u naszych sąsiadów.

Pytanie do Was moi drodzy, bazując na tych wypowiedziach, należy przeprowadzać ogólnokrajową akcję, czy też może zrewidować prowadzoną politykę, z powodu ataku np. nożownika?

Należy, czy nie należy?

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!