Morderczyni prawa. Sędzia skandalistka. KOMUNA W SĄDACH. Cz 1. Sąd okręgowy w Gdańsku.

in reakcja •  10 months ago  (edited)


Prokurator Wróbel, sędzia Makowska-Lange w reportażu Leszka Bubla. Przestępstwo "w nieustalonym miejscu, nieustalonym czasie i na szkodę nieustalonego pokrzywdzonego. Jako relikt stalinowskich praktyk nadal często stosowany przez sędziów". Szokujący reportaż Leszka Bubla, dziennikarza śledczego, prezesa Fundacji Paragraf. Cz. 1. CDN

www.fundacjaparagraf.pl - walczymy z patologią w wymiarze sprawiedliwości

www.patriotyki.pl - producent biżuterii patriotycznej
ps.
Tekst nie mój ale nie mogę jakoś wyłączyć zarabiania...nie wiem czemu

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @piewca! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - The results, the winners and the prizes

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!