Szczecin: Konfederacja zbiera podpisy pod zmianą nazwy placu im. Adamowicza

in reakcja •  last month 


Trwająca budowa na placu w Szczecinie, gdzie niegdyś znajdował się Pomnik Wdzięczności dla Armii Radzieckiej, zakończyć się ma do 30. czerwca. Plac uzyskał imię nieżyjącego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Decyzji tej sprzeciwiają się działacze Konfederacji, którzy zaproponowali obranie innej nazwy.

Za nazwaniem tegoż placu imieniem Pawła Adamowicza optowało 16 szczecińskich radnych z Koalicji Obywatelskiej i Bezpartyjnych. 7 radnych z PiS nie wzięło udziału w głosowaniu, jedynie 2 zgłosiło sprzeciw.

Nikt nie konsultował z mieszkańcami, czy popierają tę decyzję. Wielu podchodzi do tej kwestii krytycznie. Między innymi działacze Solidarności i środowisk naukowych wyrazili swoje niezadowolenie. Przedstawiciele Konfederacji wyszli z inicjatywą zmiany nazwy na Plac Pogoni Szczecin. Ich zdaniem będzie jednocząca dla wszystkich mieszkańców, przywodzi pozytywne skojarzenia. Byłoby to idealne miejsce na świętowanie np. mistrzostwa w Ekstraklasie. Aby móc złożyć projekt w biurze, potrzeba 300 podpisów mieszkańców. Konfederacja liczy na znacznie większe poparcie w tej kwestii. Uchwałę złożyć chcą jeszcze przed zakończeniem prac na placu.
Decyzja o nazwaniu tego placu im. Pawła Adamowicza wzbudziła wiele kontrowersji. Nie chodzi nawet o zarzuty prokuratorskie, które ciążyły nad byłym prezydentem Gdańska. Chodzi o to, że nie miał on żadnych związków ze Szczecinem. Kiedy Prawo i Sprawiedliwość chciało utworzenia pomnika albo nazwy ulicy im. Lecha Kaczyńskiego to Platforma Obywatelska mówiła, że nie ma tutaj związków ze Szczecinem, a teraz to nie przeszkadzało – mówił Marcel Duda z Partii Korwin.
Na Facebooku powstało wydarzenie tej akcji. Źródła: gs24.pl wszczecinie.pl

Tekst opublikowany pierwotnie na portalu narodowcy.net

Narodowcy.net

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @narodowcy.net! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 1750 upvotes. Your next target is to reach 2000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!