Spot wyborczy Krzysztofa Bosaka - ,,Naprzód Polsko!" [WIDEO]

in #reakcja3 years ago


Kandydat Konfederacji na urząd Prezydenta RP, Krzysztof Bosak zaprezentował hasło swojej kampanii oraz pierwszy spot wyborczy. Zapraszamy do oglądania!

https://www.facebook.com/141833139301/posts/10157296755644302/

Tekst opublikowany pierwotnie na portalu narodowcy.net

Narodowcy.net

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.023
BTC 17155.45
ETH 1269.52
USDT 1.00
SBD 2.22