Ruszyła tegoroczna kampania Młodzieży Wszechpolskiej "Kupuj Polskie"

in reakcja •  29 days ago 


Działacze Młodzieży Wszechpolskiej tradycyjnie od wielu lat w okoliach Świąt Wielkanocnych zachęcają Polaków do kupowania polskich produktów w polskich sklepach. Akcję przeprowadzili już w kilku miastach.

Akcja ma na celu promowanie patriotyzmu konsumenckiego. Codzienne wybory, których dokonujemy podczas zakupów w dłuższej perspektywie mają wpływ na stan polskiej gospodarki. Wiadomo, iż nie da się całkowicie zrezygnować z kupowania zagranicznych marek. Często jednak możemy wybrać, czy dany produkt kupić od polskiej firmy, czy też obcej. Kampania uświadamia, że takie drobne czyny, mają pozytywny oddźwięk na naszą rodzimą gospodarkę. Nie zawsze jednak mamy pewność, czy dany produkt faktycznie został wyprodukowany w Polsce. Pomocna wtedy jest aplikacja Pola. Umożliwia ona zeskanowanie kodu kreskowego, po czym wylicza jak bardzo dany produkt jest polski. Bierze pod uwagę 4 warunki : czy firma zarejestrowana jest w Polsce, płaci tu podatki, ma tutejsze centrum badawczo-rozwojowe i nie jest własnością zagranicznego koncernu. Wszechpolacy zorganizowali konferencje prasowe, po których rozdawali mieszkańcom ulotki, informujące o kampanii i krokach, które mogą podjąć, aby również dołożyć cegiełkę w polepszeniu stanu naszej gospodarki. W wielu sklepach zawisły również plakaty tegorocznej akcji.  


Tekst opublikowany pierwotnie na portalu narodowcy.net

Narodowcy.net

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @narodowcy.net! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 2000 upvotes. Your next target is to reach 3000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!