Konfederacja została zarejestrowana jako partia

in reakcja •  2 months ago  (edited)


Po wielu miesiącach starań, prawicowa Konfederacja, do której należą m.in. Janusz Korwin-Mikke, Kaja Godek, Grzegorz Braun i Narodowcy została oficjalnie zarejestrowana jako partia polityczna.

O rejestracji poinformowano na profilu Konfederacji na Facebooku oraz na innych portalach społecznościowych działaczy nowo powstałej kolacji wolnościowców, działaczy Pro life , narodowców, środowisk patriotycznych

Komitet startujący w wyborach jako partia polityczna, w przeciwieństwie do Komitetu Wyborczego Wyborców może pobierać z budżetu subwencję partyjną po uzyskaniu 3 proc. głosów wyborców. W wyborach do Parlamentu Europejskiego, które nie decydują o przyznaniu pieniędzy na bieżącą działalność, Konfederacja mogła bez obaw startować jako KWW. Obawy związane z rejestracją partii były pogłębione przez skomplikowaną historię z poprzednią partią Janusza Korwin-Mikkego. Partia KORWiN w wyborach w 2015 roku uzyskała wynik wyborczy 4,76 proc. który umożliwiał pobieranie subwencji. Jednak w 2019 roku, Państwowa Komisja Wyborcza podjęła decyzję o niewypłacaniu pieniędzy z budżetu. PKW w lutym 2019 uznało że partia formalnie przestała istnieć. Komisja w swojej decyzji oparła się na uprawomocnionym wyroku sądu, zgodnie z którym partia KORWiN nie została prawidłowo wpisana do ewidencji Źródło: wprost.pl

Tekst opublikowany pierwotnie na portalu narodowcy.net

Narodowcy.net

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!