Krzysztof Bosak chce zagwarantować pełną ochronę życia poczętego

in #reakcja3 years ago


W niedzielę ósmego marca, Krzysztof Bosak, kandydat na prezydenta polski z ramienia Konfederacji spotkał się z wyborcami w Zamość. Na konferencji prasowej przeprowadzonej z lokalnymi mediami poruszył sprawę ochrony życia poczętego.

Chciałbym zwrócić uwagę, że mamy znaczący postęp wiedzy naukowej od XX wieku. W tej chwili nie ma już wątpliwości, że życie ludzkie zaczyna się i trwa w okresie prenatalnym.

- Przekonywał Bosak Kandydat na prezydenta uważa że postulowanie przez lewice braku karalności za "dzieciobójstwo prenatalne" jest nieludzkie i łamie prawa kobiet ze względu na to iż ponad połowa dzieci jest płci żeńskiej.
Dziecko, które jest nienarodzone już czerpie różnego rodzaju bodźce. (...) Potrafi uczyć się różnych rzeczy, słuchać dźwięków, odczuwać radość, odczuwać ból.
Krzysztof Bosak zwrócił także uwagę na to, że coraz częściej młodsze pokolenie polaków coraz częściej wspiera ruchy pro-life.
Mniejszy stopień akceptacji dla bezkarności zabijania dzieci nienarodzonych jest w młodszych pokoleniach niż w pokoleniach starszych.
Wyraził także swoje zadowolenie z przytoczonego faktu. Twierdzi także iż nie jest to efekt popularyzacji konserwatyzmu, lecz rozszerzenia się wiedzy naukowej.
Bez prawa do życia, wszystkie inne prawa nie mają większego sensu.
Polityk odniósł się także do głośnej ostatnio sprawy przekazania 2 mld zł na media publiczne. Jego zdaniem zmieszanie związane z ustawą jest efektem politycznych rozgrywek wewnętrznych w Prawie i Sprawiedliwości.
Uwikłanie Pana prezydenta w rozgrywki w obozie władzy to jest coś co podważa powagę głowy państwa, całej naszej państwowości.
Źródło: Kresy.pl

Tekst opublikowany pierwotnie na portalu narodowcy.net

Narodowcy.net

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.023
BTC 16597.46
ETH 1220.21
USDT 1.00
SBD 2.09