Komitet Wyborczy Polska Fair Play bez ogólnopolskiej listy w wyborach do PE

in reakcja •  3 months ago 


Jak informuje serwis 300Gospodarka.pl, Polska Fair Play Roberta Gwiazdowskiego nie zarejestruje listy ogólnopolskiej w majowych wyborach do PE. Powodem brak 450 podpisów.

Aby zarejestrować ogólnopolską listę, komitet musiał zebrać 10 tys. podpisów w 7 z 13 okręgów wyborczych. Jednak Komitetowi Roberta Gwiazdowskiego udało się zebrać wymaganą liczbę podpisów tylko w 6 okręgach, przy czym w jednym z okręgów, w którym została zebrana wymagana liczba podpisów (okręg nr. 4 - Warszawa wraz z aglomeracją), Państwowa Komisja Wyborcza wciąż weryfikuje kandydatów.

Jak podaje we wpisach na mediach społecznościowych Robert Gwiazdowski, do zarejestrowania listy na Dolnym Śląsku brakowało zaledwie 450 ważnych podpisów. Brak listy ogólnopolskiej oznacza, że Polska Fair Play nie ma realnych szans na przekroczenie pięcioprocentowego progu wyborczego. https://twitter.com/RGwiazdowski/status/1118908883551031296?s=20

źródła: 300gospodarka.pl

Tekst opublikowany pierwotnie na portalu narodowcy.net

Narodowcy.net

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hi! I am a robot. I just upvoted you! I found similar content that readers might be interested in:
https://narodowcy.net/komitet-wyborczy-polska-fair-play-bez-ogolnopolskiej-listy-w-wyborach-do-pe/