Członkowie Ruchu Narodowego dokonali symobolicznej "naprawy" chodnika przy jednej z ulic w Łodzi

in reakcja •  3 months ago 


W dniu 5-go czerwca dwóch członków Ruchu Narodowego z Łodzi: Dariusz Ziemba i Aleksy Kostrzewa dokonało symbolicznej „naprawy” chodnika przy ulicy Lokatorskiej w Łodzi informuje portal narodowalodz.pl .

Mimo licznych skarg, kierowanych do służb odpowiedzialnych za stan łódzkich chodników nie podjęły się one naprawy drogi. Do działaczy Ruchu Narodowego przychodzili kolejni mieszkańcy skarżąc się na stan infrastruktury drogowej w mieście.

Licznie parkujące w okolicy samochody przyczyniły się do powstania wzdłuż chodnika zapadlisk w których, zbiera się woda, a następnie obsuwają się w nie płyty chodnikowe tworząc niezmiernie groźne szczeliny. Jedyną możliwością zabezpieczenia pozostają płyty ażurowe, na które magistrat rzekomo nie ma pieniędzy. Jako narodowcy, działający na rzecz Ojczyzny, także tych naszych małych lokalnych ojczyzn, idziemy za ciosem. Wraz z Młodzieżą Wszechpolską i mieszkańcami spotykamy się w najbliższą sobotę by dokończyć dzieła i „domowym” sposobem utworzyć kilka stabilnych miejsc parkingowych- komentują całą sytuację. Źródło: narodowalodz.pl

Tekst opublikowany pierwotnie na portalu narodowcy.net

Narodowcy.net

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!