Zutphen

in #qhis2 years ago

Kasama sa county ng Zutphen ang hilagang kalahati ng mas lumang county ng Hamaland at may utang ang pangalan nito sa kabisera, sa bandang huli ng Hanseatic na lungsod ng Zutphen. Mula noong 1127 ito ay na-link sa Graafre Gelre sa isang personal na unyon. Sa Burgundian Kreits ito ay isa sa Seventeen Provinces kasama ang Gelre. Sa pagdating ng Pranses, lahat ng pyudal na karapatan ay pormal na inalis noong 1795. Ang lugar ay ganap na isinama noong 1814 sa bagong nabuo na lalawigan ng Gelderland.

Sort:  

You got a 93.06% upvote from @luckyvotes courtesy of @quenty!

You got a 18.34% upvote from @cabbage-dealer courtesy of @quenty!
Delegate today and earn a 100% share of daily rewards!

You got a 50.00% upvote from @voteme courtesy of @quenty! For next round, send minimum 0.01 SBD to bid for upvote.

Do you know, you can also earn daily passive income simply by delegating your Steem Power to voteme by clicking following links: 10SP, 25SP, 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.