Limburg

in #qhis2 years ago

Ang duchy ng Limburg, na matatagpuan sa Netherlands sa pagitan ng ilog Maas at ng lungsod ng Aachen, ay isang estado ng Banal na Roman Empire. Ang teritoryo na nauukol dito ay nahahati na ngayon sa pagitan ng mga lalawigan ng Belgium ng Liège (mula sa hilagang-silangan) at Limburg (silangang bahagi ng munisipalidad ng Voeren).

Ang pinakamahalagang mga lungsod sa duke ay ang Limburg, ang kabisera, at Eupen. Mula sa pananaw ng wika, ang Limburg ay nasa hangganan ng Germanic at Romanian Europe. Habang ang Limburg at Ripuarian dialects ay sinasalita sa hilagang at silangang mga distrito, ang timog-kanlurang bahagi sa paligid ng Herve ay pinangungunahan ng Walloon.

Sort:  

This post has received a 1.56 % upvote from @drotto thanks to: @quenty.

You got a 50.00% upvote from @voteme courtesy of @quenty! For next round, send minimum 0.01 SBD to bid for upvote.

Do you know, you can also earn daily passive income simply by delegating your Steem Power to voteme by clicking following links: 10SP, 25SP, 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.

You got a 21.52% upvote from @cabbage-dealer courtesy of @quenty!
Delegate today and earn a 100% share of daily rewards!