Cleves

in #qhis2 years ago

Ang Duchy of Cleves (Cleve) ay isang teritoryo ng Banal na Imperyong Romano ng Aleman na Bansa sa Lower Rhine-Westphalian Circle sa magkabilang panig ng Rhine sa pagitan ng Prince Bishopric ng Münster, ang Reichsstift Essen, ang Duchies of Berg, Jülich at Geldern at ang Electorate ng Cologne. Kleve umiral mula noong 1020 bilang isang county at itataas sa 1417 sa Duchy. Ang upuan ng tagapamahala ay ang Schwanenburg sa lunsod ng Kleve, sa mga oras ding Castle Monterberg sa Kalkar. Mula noong 1614, ang duke ay kabilang sa Brandenburg-Prussia.

Sort:  

You got a 92.40% upvote from @luckyvotes courtesy of @quenty!

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @quenty.

You got a 33.33% upvote from @voteme courtesy of @quenty! For next round, send minimum 0.01 SBD to bid for upvote.

Do you know, you can also earn daily passive income simply by delegating your Steem Power to voteme by clicking following links: 10SP, 25SP, 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.

You got a 12.00% upvote from @cabbage-dealer courtesy of @quenty!
Delegate today and earn a 100% share of daily rewards!