[EN/PL] 17/10/2018 Daily free ebook from Packt Publishing / Codzienny darmowy ebook od Packt Publishing

in programming •  8 months ago 

asdf.jpg

English Version

Everyday Packt Publishing under this link https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning provides one free ebook. It's known publishing house with lot's of good quality ebooks and videos from programming, networks, big data, cloud&virtualization, hardware, web/game development and others.

To get the free ebook enough to register (or login to existing account), go to the link above and click Claim Your Free eBook. Your ebook will be added to your account permanently. Remember! It's one-day offer. If you miss, the opportunity may not repeat itself.


Today in offer Programming Microsoft Dynamics NAV - Fifth Edition

Link to book description https://www.packtpub.com/application-development/programming-microsoft-dynamics-nav-fifth-edition

Customize your NAV applications

  • Gain from the insights and methods of industry-leading experts and tailor your applications to best suit the needs of your business
  • Learn through the detailed explanations and useful examples that are presented in a logical, step-by-step manner
  • This comprehensive guide is written with the goals of being used as a classroom text, a self-study text, and as a handy in-depth reference guide

Polish Version

Codziennie Packt Publishing pod tym linkiem https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning udostępnia jeden bezpłatny ebook. Jest to znane wydawnictwo z dużą ilością dobrej jakości e-booków i filmów, z tematów programowania, sieci, big data, cloud computing i wirtualizacji, hardware, tworzenia stron internetowych / gier i innych.

Aby bezpłatnie pobrać ebook wystarczy zarejestrować się (lub zalogować się na istniejące konto), przejść do powyższego linku i kliknąć Claim Your Free eBook. Ebook zostanie na stałe dodany do naszego konta. Pamiętaj! Jest to oferta jednodniowa. Jeśli przegapisz okazję może się już nie powtórzyć.


Dzisiaj w ofercie Programming Microsoft Dynamics NAV - Fifth Edition

Link do opisu książki: https://www.packtpub.com/application-development/programming-microsoft-dynamics-nav-fifth-edition

Dostosuj swoje aplikacje NAV

  • Wykorzystaj wiedzę i metody wiodących ekspertów w branży i dostosuj swoje aplikacje do potrzeb Twojej firmy
  • Poznaj szczegółowe wyjaśnienia i użyteczne przykłady przedstawione w logiczny sposób, krok po kroku
  • Ten wszechstronny przewodnik jest napisany w celu użycia jako tekstu szkoleniowego, tekstu do samodzielnej nauki oraz podręcznego i dogłębnego podręcznika

If You like this post, do not forget to upvote, comment or follow me @bargolis or resteem!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hello! Your post has been resteemed and upvoted by @ilovecoding because we love coding! Keep up good work! Consider upvoting this comment to support the @ilovecoding and increase your future rewards! ^_^ Steem On!

Reply !stop to disable the comment. Thanks!

YOU JUST GOT UPVOTED

Congratulations,
you just received a 14.11% upvote from @steemhq - Community Bot!

Wanna join and receive free upvotes yourself?
Vote for steemhq.witness on Steemit or directly on SteemConnect and join the Community Witness.

This service was brought to you by SteemHQ.com