[EN/PL] 08/07/2018 Daily free ebook from Packt Publishing / Codzienny darmowy ebook od Packt Publishing

in programming •  11 months ago 

asdf.jpg

English Version

Everyday Packt Publishing under this link https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning provides one free ebook. It's known publishing house with lot's of good quality ebooks and videos from programming, networks, big data, cloud&virtualization, hardware, web/game development and others.

To get the free ebook enough to register (or login to existing account), go to the link above and click Claim Your Free eBook. Your ebook will be added to your account permanently. Remember! It's one-day offer. If you miss, the opportunity may not repeat itself.


Today in offer Expert Delphi

Link to book description https://www.packtpub.com/application-development/expert-delphi
Become a developer superhero and build stunning cross-platform apps with Delphi

  • A one-stop guide on Delphi to help you build cross-platform apps
  • This book covers important concepts such as the FireMonkey library, shows you how to interact with the Internet of Things, and enables you to integrate with Cloud services
  • The code is explained in detail with observations on how to create native apps for Ios and Android with a single code base

Polish Version

Codziennie Packt Publishing pod tym linkiem https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning udostępnia jeden bezpłatny ebook. Jest to znane wydawnictwo z dużą ilością dobrej jakości e-booków i filmów, z tematów programowania, sieci, big data, cloud computing i wirtualizacji, hardware, tworzenia stron internetowych / gier i innych.

Aby bezpłatnie pobrać ebook wystarczy zarejestrować się (lub zalogować się na istniejące konto), przejść do powyższego linku i kliknąć Claim Your Free eBook. Ebook zostanie na stałe dodany do naszego konta. Pamiętaj! Jest to oferta jednodniowa. Jeśli przegapisz okazję może się już nie powtórzyć.


Dzisiaj w ofercie Expert Delphi

Link do opisu książki: https://www.packtpub.com/application-development/expert-delphi
Zostań superbohaterem i twórz wspaniałe, wieloplatformowe aplikacje z Delphi

  • Kompletny przewodnik na temat Delphi, który pomoże Ci tworzyć aplikacje wieloplatformowe
  • Ta książka obejmuje ważne pojęcia, takie jak biblioteka FireMonkey, pokazuje, jak współpracować z IOT i umożliwia integrację z usługami w chmurze
  • Kod jest szczegółowo objaśniony uwagami dotyczącymi tworzenia natywnych aplikacji dla IOS i Androida z jedną podstawą kodu


If You like this post, do not forget to upvote, comment or follow me @bargolis or resteem!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!