[EN/PL] 03/10/2018 Daily free ebook from Packt Publishing / Codzienny darmowy ebook od Packt Publishing

in programming •  8 months ago 

asdf.jpg

English Version

Everyday Packt Publishing under this link https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning provides one free ebook. It's known publishing house with lot's of good quality ebooks and videos from programming, networks, big data, cloud&virtualization, hardware, web/game development and others.

To get the free ebook enough to register (or login to existing account), go to the link above and click Claim Your Free eBook. Your ebook will be added to your account permanently. Remember! It's one-day offer. If you miss, the opportunity may not repeat itself.


Today in offer Python GUI Programming Cookbook - Second Edition

Link to book description https://www.packtpub.com/application-development/python-gui-programming-cookbook-second-edition

Master over 80 object-oriented recipes to create amazing GUIs in Python and revolutionize your applications today

  • Use object-oriented programming to develop amazing GUIs in Python
  • Create a working GUI project as a central resource for developing your Python GUIs
  • Easy-to-follow recipes to help you develop code using the latest released version of Python

Polish Version

Codziennie Packt Publishing pod tym linkiem https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning udostępnia jeden bezpłatny ebook. Jest to znane wydawnictwo z dużą ilością dobrej jakości e-booków i filmów, z tematów programowania, sieci, big data, cloud computing i wirtualizacji, hardware, tworzenia stron internetowych / gier i innych.

Aby bezpłatnie pobrać ebook wystarczy zarejestrować się (lub zalogować się na istniejące konto), przejść do powyższego linku i kliknąć Claim Your Free eBook. Ebook zostanie na stałe dodany do naszego konta. Pamiętaj! Jest to oferta jednodniowa. Jeśli przegapisz okazję może się już nie powtórzyć.


Dzisiaj w ofercie Python GUI Programming Cookbook - Second Edition

Link do opisu książki: https://www.packtpub.com/application-development/python-gui-programming-cookbook-second-edition

Opanuj ponad 80 przykładów programowania obiektowego, aby tworzyć niesamowite interfejsy graficzne w języku Python i zrewolucjonizuj swoje aplikacje już dzisiaj

  • Używaj programowania obiektowego do tworzenia niesamowitych GUI w Pythonie
  • Utwórz działający projekt GUI jako centralny zasób do rozwijania interfejsów graficznych w języku Python
  • Łatwe do przyswojenia przykłady, które pomogą Ci opracować kod przy użyciu najnowszej wersji Pythona

If You like this post, do not forget to upvote, comment or follow me @bargolis or resteem!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

YOU JUST GOT UPVOTED

Congratulations,
you just received a 14.52% upvote from @steemhq - Community Bot!

Wanna join and receive free upvotes yourself?
Vote for steemhq.witness on Steemit or directly on SteemConnect and join the Community Witness.

This service was brought to you by SteemHQ.com