Poznaj Eksperta - analiza przykładowego zgłoszenia

in poznajeksperta •  last year 

Hej.

W momencie, jak wstawiam ten filmik, widzę, że zostało już zgłoszonych 6 prac do konkursu Poznaj Eksperta :)

Niezmiernie mnie to cieszy!

Tak jak wspominam z resztą w filmie, jednym z celów konkursu jest wyłowienie z naszej społecznosci takich ludzi, którzy faktycznie odznaczają się nieprzeciętną wiedzą w danym temacie.

W przyszłości, więdzę na temat tych osób polska społeczność będzie mogła wykorzystać do tego, by zacząć delegować swoje głosy z pomocą tworzonego przez nas projektu Wise.

Postanowiłem przyjrzeć się nieco bliżej pierwszemu wpisowi, by być może podpowiedzieć, co być może powinien zawierać idealny wpis w temacie #poznaj eksperta. W video poniżej omawiany jest post:

Proszę tego nie traktować ani jako wyróżnienie czy piętnowanie - po prostu jest to pierwszy post, na którym można było doprecyzować pewne nieoficjalne wymagania.

Prawda jest taka, że to jest tylko i zaledwie moja sugestia. To nie ja będę decydował o tym, kto zajmime jakie miejsce w konkursie... więc jeżeli uważacie, że moje przemyślenie sa nie najlepsze i nie warto się do nich stosować, to możecie mieć racje :D

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Myślę, że taka a nie inna forma tego wpisu wynikała z tego, że autor skupił się na opisywaniu osoby, a nie jednej konkretnej dziedziny, w której ta osoba jest ekspertem. Dlatego też kolejne punkty nie były związane z programowaniem. Sam też nie byłem pewien na co ostatecznie głosujemy:

  • czy na wpis
  • czy na osobę
  • czy na osobę jako eksperta w konkretnej dziedzinie

Wiadomo, czemu te wszystkie posty maja służyć, ale zastanawia mnie jedno. Czy jest sens uwzględniać ludzi, którzy są ekspertami w kwestiach związanych bardziej ze Steem aniżeli z tym co robią np w pracy / jako hobby. Nie chce mówić co mam konkretnie na myśli, żeby nie spalić pomysłu, ale np:

  • ekspert od organizowania konkursów
  • ekspert od wykrywania nadużyć

Dobre pytanie..

Congratulations @noisy2! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!