[EN] [PL] Polish Drivers #153 Portion ! Polscy Kierowcy #153

in #polscy3 years ago (edited)

Cześć , chciałbym wam przedstawić kolejny odcinek "Polscy Kierowcy"
jest to 153 odcinek.

Hi, I would like to introduce you another episode of "Polish Drivers" this is a 153 episode.

Instagram: https://www.instagram.com/polscykierowcy/
Facebook : https://www.facebook.com/polscykierowcyy/
YouTube :https://www.youtube.com/polscykierowcy

Enjoy watching
Życzę miłego oglądania, do następnego odcinka !
Pozdrawiam, Wojciech
Polscy Kierowcy

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.07
JST 0.044
BTC 30298.68
ETH 2069.63
USDT 1.00
SBD 2.68