You are viewing a single comment's thread from:

RE: O scurtă analiză asupra Stereotipurilor Votantului PSD – O mulțime de Români cărora le merge pur și simplu bine

in #politics6 years ago

Foarte buna analiza ta Nicolae :) si eu sunt de parere ca foarte curand nu o sa se schimbe nimic in Romania :(

Sort:  

Multumesc @madymbg ! O calatorie de 1000 de leghe incepe cu primul pas, asa ca trebuie sa avem rabdare, sa fim cat mai uniti si implicati, iar pas cu pas schimbarea o sa vina.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 63749.66
ETH 3419.02
USDT 1.00
SBD 2.48